Pitanja

Odgovori

1. Kako se računaju poeni?

Svaki novi igrač ima 1000 poena. Svaki put kad ubiješ nekog, dobijaš određeni broj poena u zavisnosti od: a) žrtvinog ranka po poenima, i b) upotrebljenog oružja Kad ubiješ drugog igrača sa više poena nego što sam imaš, dobijaš više poena nego kad ubiješ drugog igrača koji ima manje poena od tebe. Stoga, ubistvo novog ili lošije plasiranog igrača ne donosi onoliko poena koliko ubistvo provplasiranog na ranku. I, ako ubiješ nekog nožem, dobijaš više poena nego kad ubiješ nekog npr. puškom.

Kad te ubiju, gubiš odredjeni broj poena, što opet zavisi od ranka onog ko te je ubio i oružja kojim te je ubio (izgubićeš manje poena kad te puškom ubije prvi na ranku, nego kad te nožem ubije loše plasiran igrač. Zbog svega ovoga, penjanje na ranku je relativno lako, ali je teško ostati na vrhu.

Konkretno, formule za poene su:

Poeni ubice = Poeni ubice + (Poeni žrtve / Poeni Ubice) x Koeficijent oružja x 5

Poeni žrtve = Poeni žrtve – (Poeni žrtve / Poeni Ubice) x Koeficijent oružja x 5

Pored toga, dodeljuju se i dodatni poeni za postizanje zadataka u igri:

Akcije igrača Akcija igrač-igrač Timska akcija Sveukupna akcija Akcija Nagrade igrača Timske nagrade Rank
Ne Ne Da Ne All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Ne Ne Da Ne All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Become the VIP +1 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Defuse the Bomb +10 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Domination (4 kills) +3 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Double Kill (2 kills) +1 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Drop the Bomb -2 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne God Like (12 kills) +11 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Headshot +1 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Killing Spree (9 kills) +8 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Mega Kill (6 kills) +5 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Monster Kill (10 kills) +9 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Ownage (7 kills) +6 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Pick up the Bomb +2 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Plant the Bomb +10 Terrorist +2 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Rampage (5 kills) +4 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Spawn with the Bomb +2 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Ne Ne Da Ne Terrorists assassinated the VIP 0 Terrorist +6 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Ne Ne Da Ne Terrorists bombed the target 0 Terrorist +5 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Touch a Hostage 0 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Triple Kill (3 kills) +2 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Ultra Kill (8 kills) +7 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Unstoppable (11 kills) +10 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Ne Ne Da Ne VIP escaped 0 Counter-Terrorist +10 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Ne Ne Da Ne All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Ne Ne Da Ne All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Become the VIP +1 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Defuse the Bomb +10 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Domination (4 kills) +3 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Double Kill (2 kills) +1 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Drop the Bomb -2 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne God Like (12 kills) +11 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Headshot +1 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Killing Spree (9 kills) +8 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Mega Kill (6 kills) +5 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Monster Kill (10 kills) +9 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Ownage (7 kills) +6 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Pick up the Bomb +2 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Plant the Bomb +10 Terrorist +2 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Rampage (5 kills) +4 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
Da Ne Ne Ne Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]

2. Šta su koeficijenti oružja?

Koeficijent oružja se koristi da se odredi koliko poena ćeš dobiti ili izgubiti kad ubiješ nekog, ili kad drugi igrač ubije tebe. Veći koeficijent znači da se dobija više poena kad se ubije tim oružjem (i više poena se gubi kad budeš ubijen tim oružjem). Koeficijent se kreće od 0.00 do 2.00

Oružje Ime Koeficijent Rank
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
FLASHBANG Flashbang 5,00 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
P90 FN P90 1,20 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
FAMAS Fusil Automatique 1,00 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
GALIL Galil 1,10 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
UMP45 H&K UMP45 1,20 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
P228 Sig Sauer P-228 1,50 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
AUG Steyr Aug 1,00 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
SCOUT Steyr Scout 1,10 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 [HS] Zombie Escape | Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
FLASHBANG Flashbang 5,00 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
P90 FN P90 1,20 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
FAMAS Fusil Automatique 1,00 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
GALIL Galil 1,10 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
UMP45 H&K UMP45 1,20 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
P228 Sig Sauer P-228 1,50 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 [HS] Zombie Plague [CSO] Hentai-Squad.CoM [1000FPS] [FastDL]

3. Kako da izmenim moj profil i postavim pravo ime, e-mail adresu, moj sajt i ICQ?

Opcije u profilu igrača se mogu configurisati korišćenjem odgovarajućih gameme_set komandi u chat-u dok si na serveru. Da upotrebiš komandu, pritisni taster za chat (“y” po default-u) i unesi komandu.

Format: y(say):/gameme_set opcija tekst

Opcije u upotrebi su:

 • Pravo ime: realname
  Namešta tvoje pravo ime u profilu
  Primer: /gameme_set realname Marko Markovic

 • Email: email
  Namešta tvoj e-mail u profilu.
  Primer: /gameme_set email markomarkovic@hotmail.com

 • Tvoj sajt: homepage
  Namešta da se vidi tvoj sajt u profilu.
  Primer: /gameme_set homepage http://www.markoimasvojsajt.com

 • ICQ: icq
  Namešta da se vidi tvoj ICQ broju profilu.
  Primer: /gameme_set icq 123456789

Napomena: Ovo nisu standardne Half-Life komande, i može se desiti da vam prijavi grešku.

4. Moj rank je ponižavajući. Kako da se ne vidi?

Kucaj u chat (say) /gameme_hideranking dok si na serveru. Ovo uključuje i isključuje tvoje ime na listi igrača.

Napomena: tvoja statistika se i dalje vodi, i može se videti strana sa tvojim detaljima. Za ovo je potrebno pronaći igrača kroz Search opciju.